top of page

Platform for Urbanism and Landscape Architecture

12 October 2023

(Junior) Adviseur Strategie en Beleid (32-40 uur)

TAUW

Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Rotterdam of Utrecht

Als Adviseur Klimaatadaptatie werk je samen met collega’s van de afdeling Stedelijke Transformatie aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Je focus ligt hierbij op strategie en beleid. Samen met onze opdrachtgevers geef je invulling aan ambities en doelen voor een klimaatbestendig ingerichte leefomgeving van de boven- én ondergrond. Je geeft hiermee invulling aan landelijke richtlijnen, zoals de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving en de kamerbrief water bodem sturend. Klimaatverandering en klimaatadaptatie, maar ook thema’s als duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit zijn sterk verweven in je dagelijks werken. Aan de hand van werksessies geef je invulling aan de ambities van een gemeente en vertaalt dit naar een realistische strategie en uitvoeringsprogramma. Je zoekt actief naar meekoppelkansen met andere thema’s, doet voorstellen voor maatregelen om dit goed te borgen in de organisatie en bepaalt de benodigde middelen. Ook het doen van beleidsevaluaties of het opstellen van een monitoringsprogramma kunnen tot je werkzaamheden behoren.

bottom of page